บ้านพัก

บ้านหลังเล็ก

1 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้องน้ำ สำหรับ 5 ท่าน เสริมท่านละ 500 บาท

บ้านหลังใหญ่

2 ชั้น 2 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องน้ำ สำหรับ 7 – 12 ท่าน เสริมท่านละ 500 บาท