การจ่ายเงิน

การชำระค่าห้องพัก

การจ่ายเงินมัดจำ :: ท่านสามารถโอนเงินมัดจำค่าห้องพัก 50% ภายใน 3 วัน หลังทำการจอง และโทรแจ้งการโอนพร้อมส่งไฟล์แสดงรายการโอนเงิน

การขอยกเลิกการจองและคืนเงินมัดจำ :: เมื่อจองห้องพักและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นางสาว โบตั๋น อินทนาคม
389-2-38104-5